COVID-19 – Koronavírus

V nadväznosti na rýchle šírenie nákazy spôsobenej koronavírusom, spoločnosť GLS považuje za svoju povinnosť, aby chránila zdravie ľudí, pričom sa snaží zabezpečiť doručovanie balíkov v rámci normálneho časového režimu.

Na základe vyššie uvedeného, zavádzame preventívne opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy, ktoré vychádzajú aj z oficiálnych doporučení úradov a verejných inštitúcií.

Ide hlavne o tieto preventívne opatrenia:

  • O potrebných základných hygienických opatreniach boli a sú pracovníci aj subdodávatelia, zabezpečujúci služby doručovania, priebežne informovaní
  • V kancelárskych priestoroch, ako aj na ďalších technologických úsekoch spoločnosti sú rozmiestnené dezinfekčné prostriedky
  • V prípadoch ľudí, ktorí boli v rizikových oblastiach nákazy, doporučujeme domácu karanténu, v prípadoch keby došlo aj k prejavom ochorenia na koronavírus, postihnutého zamestnanca okrem doporučenej domácej karantény odkazujeme na svojho ošetrujúceho lekára, v súlade s usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva
  • Plánované služobné cesty odvolávame a nahradzujeme tele – alebo video – konferenciami
  • V kanceláriách a na technologických úsekoch meriame denne teploty zamestnancov
  • Denne sledujeme najnovšie správy, respektíve odporúčania úradov, a bez prieťahov okamžite zabezpečíme vykonanie všetkých doporučených opatrení

Doručovanie kuriérom na domáce adresy zatiaľ prebieha štandardne, avšak žiadame všetkých príjemcov, aby pri preberaní balíkov dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia najmä:

–       Používať rúško, respirátor, inú ochranu tváre, prípadne rukavice
–       Nečakať na kuriéra v byte/v dome, ale vyjsť pred dvere na prebratie zásielky
–       Na zaplatenie dobierky využívať bezhotovostné platby

Spoločnosť GLS verí v zodpovedné správanie každého jednotlivca a dodržiavaním vyššie uvedených elementárnych opatrení je možné predísť vypuknutiu nákazy, respektíve minimalizovať jej šírenie.

Informácie o obmedzeniach doručovania v zahraničí Vám poskytne zákaznícke oddelenie GLS SK na e-mailovej adrese: inform@gls-slovakia.sk 

 

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585

Rozbaľte si Vašu EXTRA 20% zľavu. Vyplňte jednoducho online objednávku cez náš GLS portál: https://www.glskurier.sk/poslatbalik/, do vybraných krajín: 👉 Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Holandsko. Na uplatnenie Vašej 20% zľavy je potrebné zadať presný názov kupónu: 20SK2023, 20CZ2023, 20HU2023, 20DE2023, 20AT2023, 20FR2023, 20NL2023, s dátumom do ▶️ 31.3.2023. 

*platí online len pre jednorazovú prepravu, zľava pre uplatnenie platí len pri objednávke jedného balíka.