COVID-19 – medzinárodná hmotnostná hranica sa zmenila na 31,5 kg

V súčasnej situácii sa snažíme aj naďalej poskytovať kvalitné služby, ale aj chrániť zdravie ľudí, ktorí pre nás pracujú.

Za týmto účelom zavádzame v Európe hmotnostný limit 31,5 kg pre exportné ako aj importné balíky.

Balíky, ktorých váha presiahne limit 31,5 kg sa zastavia v medzinárodnom prekladisku a následne sa vrátia späť odosielateľovi.

 

Táto zmena nadobúda platnosť od 7. apríla 2020 na dobu neurčitú.

 

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

 

Tím GLS

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585