Povinnosť zaokrúhľovania pri dobierke

Vážení obchodní partneri,

od 1. júla 2022 nadobudne v Slovenskej Republike účinnosť novela Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je zavedenie zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí.

Zaokrúhľovanie pri platbe na dobierku

Povinnosť zaokrúhľovania na 0 a 5 centov sa dotkne aj dobierkových súm platených v hotovosti.

Nakoľko pri doručovaní balíkov nie je možné vopred určiť, akú platobnú metódu zvolí príjemca balíka (hotovostná alebo bezhotovostná úhrada), naša spoločnosť bude od 1. júla 2022 doručovať dobierkové balíky so zaokrúhlenou sumou dobierky na 0 a 5 centov bez ohľadu na použitú metódu platby.

Fungovanie v praxi

Naším cieľom je zamedzenie vzniku rozdielov v spracovaní a v účtovníctve na oboch stranách.

Preto Vám odporúčame zadávať objednávky s dobierkovou sumou zaokrúhlenou na 0 alebo 5 centov.

Ak zadáte dobierkovú sumu bez zaokrúhlenia, náš systém dobierkovú sumu zaokrúhli podľa platných pravidiel zaokrúhľovania, zverejnených MF SR, na sumu končiacu 0 alebo 5 centov. Táto suma bude kuriérom vyzbieraná a následne Vám takto zaokrúhlenú sumu prevedieme.

S úctou GLS Slovakia

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585