Správa o reklamáciách za rok 2021

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. touto cestou v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách zverejňuje správu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia v roku 2021.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. sa aj v roku 2021, napriek enormnému nárastu počtu prepravených balíkov, zamerala na udržanie a neustále skvalitňovanie svojich služieb. Vďaka prebiehajúcej modernizácii a rozširovaniu technológií na spracovanie a triedenie balíkov, rozširovaniu siete diep GLS SK na území Slovensku a a ich neustálej a pravidelnej kontrole sa nám podarilo udržať stabilný počet 0,104 uznaných reklamácií na 10 000 prepravených balíkov.

S úctou GLS Slovakia

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585

Zaostrite na 15% zľavu, zo všetkých balíkov odosielaných online prostredníctvom GLS portálu https://www.glskurier.sk/poslatbalik/, do vybraných krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Holandsko.

Na uplatnenie zľavy je potrebné zadať  presný názov kupónu: LETOSK2022, LETOCZ2022, LETOHU2022, LETODE2022, LETOAT2022, LETOFR2022, LETONL2022, s dátumom do 31.8.2022.

*platí pre jednorazovú prepravu.