Správa o reklamáciách za rok 2021

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. touto cestou v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách zverejňuje správu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia v roku 2021.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. sa aj v roku 2021, napriek enormnému nárastu počtu prepravených balíkov, zamerala na udržanie a neustále skvalitňovanie svojich služieb. Vďaka prebiehajúcej modernizácii a rozširovaniu technológií na spracovanie a triedenie balíkov, rozširovaniu siete diep GLS SK na území Slovensku a a ich neustálej a pravidelnej kontrole sa nám podarilo udržať stabilný počet 0,104 uznaných reklamácií na 10 000 prepravených balíkov.

S úctou GLS Slovakia

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585

Rozbaľte si Vašu EXTRA 20% zľavu. Vyplňte jednoducho online objednávku cez náš GLS portál: https://www.glskurier.sk/poslatbalik/, do vybraných krajín: 👉 Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Holandsko. Na uplatnenie Vašej 20% zľavy je potrebné zadať presný názov kupónu: 20SK2023, 20CZ2023, 20HU2023, 20DE2023, 20AT2023, 20FR2023, 20NL2023, s dátumom do ▶️ 31.3.2023. 

*platí online len pre jednorazovú prepravu, zľava pre uplatnenie platí len pri objednávke jedného balíka.