Správa o reklamáciách za rok 2021

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. touto cestou v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách zverejňuje správu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia v roku 2021.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. sa aj v roku 2021, napriek enormnému nárastu počtu prepravených balíkov, zamerala na udržanie a neustále skvalitňovanie svojich služieb. Vďaka prebiehajúcej modernizácii a rozširovaniu technológií na spracovanie a triedenie balíkov, rozširovaniu siete diep GLS SK na území Slovensku a a ich neustálej a pravidelnej kontrole sa nám podarilo udržať stabilný počet 0,104 uznaných reklamácií na 10 000 prepravených balíkov.

S úctou GLS Slovakia

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585