Zverejnenie počtu reklamácií v roku 2020

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. touto cestou v zmysle  § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách zverejňuje správu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia v roku 2020.

Aj v uplynulom roku 2020 sa spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. zamerala na neustále skvalitňovanie svojich služieb a jedným z najdôležitejších bodov našej práce bolo zvyšovanie bezpečnosti pri preprave každého jedného balíka. Vďaka rozširovaniu kamerových systémov, modernizácii a dopĺňaní technológií na spracovanie a triedenie balíkov, GPS monitoringu doručovacích vozidiel a neustálej a pravidelnej kontrole doručovacích diep sa nám aj napriek enormnému nárastu objemu prepravovaných balíkov podarilo udržať stabilný počet 0,88 uznaných reklamácií na 10 000 prepravených balíkov.

 

S úctou

Tím GLS Slovakia

 

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585

Rozbaľte si Vašu EXTRA 20% zľavu. Vyplňte jednoducho online objednávku cez náš GLS portál: https://www.glskurier.sk/poslatbalik/, do vybraných krajín: 👉 Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Holandsko. Na uplatnenie Vašej 20% zľavy je potrebné zadať presný názov kupónu: 20SK2023, 20CZ2023, 20HU2023, 20DE2023, 20AT2023, 20FR2023, 20NL2023, s dátumom do ▶️ 31.3.2023. 

*platí online len pre jednorazovú prepravu, zľava pre uplatnenie platí len pri objednávke jedného balíka.