Zverejnenie počtu reklamácií v roku 2020

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. touto cestou v zmysle  § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách zverejňuje správu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia v roku 2020.

Aj v uplynulom roku 2020 sa spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. zamerala na neustále skvalitňovanie svojich služieb a jedným z najdôležitejších bodov našej práce bolo zvyšovanie bezpečnosti pri preprave každého jedného balíka. Vďaka rozširovaniu kamerových systémov, modernizácii a dopĺňaní technológií na spracovanie a triedenie balíkov, GPS monitoringu doručovacích vozidiel a neustálej a pravidelnej kontrole doručovacích diep sa nám aj napriek enormnému nárastu objemu prepravovaných balíkov podarilo udržať stabilný počet 0,88 uznaných reklamácií na 10 000 prepravených balíkov.

 

S úctou

Tím GLS Slovakia

 

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585

Ulovte si teraz 20% zľavu zo všetkých balíkov odosielaných online prostredníctvom GLS portálu https://www.glskurier.sk/poslatbalik/, do vybraných krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Holandsko.

Na uplatnenie zľavy je potrebné zadať presný názov kupónu: JESENSK2022, JESENCZ2022, JESENHU2022, JESENDE2022, JESENAT2022, JESENFR2022, JESENNL2022, s dátumom do 31.10.2022.

*platí pre jednorazovú prepravu.