Ako sa oslavuje Deň detí v detskom domove

Počas Dňa detí sme boli navštíviť detičky v Detskom domove „Ratolesť“ na Tŕní.

„Sme radi, keď niekto prejaví záujem stretávať sa s našimi deťmi, našimi zamestnancami a pochopiť problematiku, ktorá sa rieši v rámci detských domovov. Projektov, čo u nás prebiehajú, je oveľa viac ako sa zverejňuje. Už štvrtý rok robíme napríklad Školu rodinných financií, kde sa deti učia hospodáriť, venujeme sa rozvoju životných a rodičovských zručností. Je oveľa efektívnejšie, keď sa s nimi o tom rozprávajú ľudia zvonku, ako ľudia, ktorých majú ohratých“ hovorí, ako ju volajú deti, teta Janka.

Chlapci sa vybláznili pri futbale, dievčatá zas na trampolíne. Deti nám poukazovali ich zvieratká, starajú sa o ovečky a zajačiky. Všetci si nadšene prezerali a skúšali dodávku. Samozrejme, že sme ich povozili. Spoločne sme maľovali obrázky. Ďakujeme, že ste nám umožnili byť s vami.

Veselé poobedie pomáhalo zabezpečiť viacero pracovníkov Detského domova. Trochu sme vyspovedali špeciálnu pedagogičku Janu Bohušovú, v Detskom domove pracuje 5 rokov. Prečítajte si rozhovor:

Aké vekové kategórie detí v domove máte?

Bohužiaľ, máme tu deti od narodenia, gro tvorí zoskupenie od 6 rokov do ukončenia školy. Mali sme aj vysokoškolákov. Dieťa tu môže ostať do ukončenia akéhokoľvek stupňa vzdelania. Máme aj byty vo Zvolene, kde žijú naši mladí dospelí a o najmenšie deti sa starajú profesionálni rodičia vo svojich domácnostiach.

Z čoho sa deti najviac tešia?

Veľa ľudí si myslí, že keď sem nosia hračky, oblečenie, je to tá najlepšia forma, ako pomáhať. Naše deti v podstate vyhľadávajú vzťahy, lebo práve vzťahová väzba je u nich narušená. Preto sa určite viac potešia, keď k nám ľudia chodia opakovane. Hračka nie je taká smerodajná ako vytvorenie si vzťahu.

A čo po doštudovaní? Dostanú deti nejaký ten štart do pracovnej oblasti?

Vždy sa im pri odchode hľadá práca a aj bývanie, je na nich, či ponúknutú možnosť využijú. Máme inštitúcie, ktoré s nami spolupracujú a ponúkajú prácu pre našich mladých dospelých. Ponúk na spoluprácu je aj viac, ale sme opatrní. Verejnosť si neuvedomuje, aké je pre nich ťažké sa zaradiť. U nás sú chránení v pomyselnej bublinke a potom vstupujú do reality. Aj keď sa ich všemožne snažíme na život pripraviť, nedá sa dopredu pripraviť na všetko. Keď potom zažijú neúspech, stane sa, že si neudržia bývanie, automaticky prichádzajú aj o prácu a o ďalšie veci. Kontakt s nimi udržiavame naďalej, poskytujeme im poradenstvo a sprevádzame ich, tak že neostanú nejak osamotení. Ale mnoho z nich sa hanbí za to, že je z detského domova a tak odmietajú ďalší kontakt s nami. Potom sme už bezradní, tam nevieme urobiť nič viac.

Aká je táto práca?

Pre tých, čo tu robia už veľa rokov je možno stereotypná. Pre tých, čo sú tu kratšie, je to výzva. Všetci sú naladení tak, aby vymýšľali nové veci, šírili osvetu, robili preventívne aktivity, aby tieto deti mali čo najlepšiu šancu sa v živote uplatniť.

 

Pár ďalších fotiek z Dňa detí:

 

 

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585