Prečo sa stať
zákazníkom

 1. Zázemie silnej a stabilnej nadnárodnej spoločnosti s obchodným zastúpením vo všetkých krajinách Európy
 2. Široká ponuka služieb, ktorá je neustále dopĺňaná novinkami, ktoré sú reakciou na zmeny trhového prostredia
 3. Individuálny prístup k malým, stredným a veľkým obchodným partnerom prostredníctvom dlhodobo stabilného obchodného tímu
 4. Dodanie balíkov do 24 hodín v rámci Slovenskej republiky a Maďarska
 5. Zákaznícky servis s individuálnym prístupom k riešeniu požiadaviek a stálu kontaktnú osobu pre partnerov

Všeobecná charakteristika balíkov doručovaných
spoločnosťou GLS General Logistic Systems Slovakia

 • Business-balík (0-40 kg) Rýchla a efektívna preprava balíkov z domu do domu. Na území Slovenska doručíme balíky do všetkých miest a obcí na druhý deň po prijatí, v čase od 8:00 do 17:00 hod. Druhý pokus o doručenie je bezplatný.
 • Business-malý balík (0-2 kg) Osobitné zaobchádzanie s malými krehkými balíkmi. Separované triedenie, preprava v špeciálnych vreciach GLS, jednoduché určenie malého balíka pomocou šablóny GLS.
 • Preprava z domu – do domu na akúkoľvek adresu
 • Odovzdanie balíka nasledujúci deň po jej prevzatí na území Slovenskej republiky
 • V prípade neúspečného doručenia balíkov sú vrátené odosielateľovi bez príplatku
 • GLS poskytuje automaticky na každý balík poistenie do sumy 331,94 €
 • Track & Trace® technológia – sledovanie cesty balíka cez internet, možnosť stiahnúť si potvrdenia o príjme balíka z internetu
 • Automatické denné reporty o stave odovzdaných balíkov na prepravu
 • Zákaznícky software (GLS Connect, GLS Online) pre podporu administratívy

Služby s pridanou hodnotou

Guaranteed 24 Service / Zaručene na ďalší deň
V prípade objednania služby Vám garantujeme doručenie balíka na nasledujúci deň od vyzdvihnutia – s garanciou vrátenia peňazí! V prípade, ak vinou GLS sa tak nestane, dostanete od spoločnosti späť cenu za prepravu spolu s dvojnásobkom poplatku za uvedenú službu.

FlexDelivery Service
3 pokusy o doručenie balíka! Už prvé doručenie balíka v mestách s depami GLS je možné podľa požiadaviek doručiť medzi 17:00 a 20:00 hod. Pri podaní balíka cez e-mail oznamujeme adresátovi, že v nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí, mu bude balík doručený. E-mail obsahuje číslo balíka a v prípade dobierky aj sumu. V deň doručenia ráno dostane adresát oznámenie, ktoré obsahuje telefónne číslo na kuriéra, na zákaznícky servis a 3 hodinový časový interval o predpokladanom čase doručenia. V prípade neúspešného doručenia sa pošle adresátovi e-mailové oznámenie o nedoručení balíka. Prostredníctvom linku v tomto e-maily, môže adresát zadať náhradné doručenie a to – doručenie v iný termín, na inú adresu, priame vyzdvihnutie balíka v GLS depe alebo odmietnutie balíka. Službu je možné zadať na všetky balíky alebo jednotlivo na každý balík zvlášť. Okrem e-mailovej notifikácie je možné zasielať aj SMS notifikáciu o pohybe balíka. Obsahuje rovnaké možnosti ako e-mailová notifikácia. Službu je možné zadať na všetky balíky alebo jednotlivo na každý balík zvlášť.

Cash Service / Dobierka
Zúčtovanie a prevod dobierky prebehne automaticky, každý deň, tuzemské náklady na bankové poplatky znáša GLS. Poplatok za službu je zúčtovaný aj v prípade, ak nedôjde k doručeniu balíka.

BankCard Service / Platba prostredníctvom platobného terminálu
Službu je možné objednať spolu so službou Cash Service. Výberom tejto služby GLS ponúka príjemcovi platbu prostredníctvom prenosného POS Terminálu, ktorý má každý kuriér pri sebe a následne vytlačí aj doklad o zaplatení.Prijímame tieto typy platobných kariet MasterCard, Maestro, Visa, American Express. Po písomnej dohode bude umožnená platba príjemcovi balíka. V prípade, že príjemca uhradí výšku dobierky bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom prenosných platobných terminálov, transakčný poplatok bude GLS fakturovať odosielateľovi raz mesačne pozadu za predchádzajúci mesiac.

ShopDelivery Service
GLS Slovakia doručí balík priamo do najbližšieho Balíkomatu a Parcel Shopu GLS. Príjemca balíka je informovaný SMS správou, kde si môže balík vyzdvihnúť. Platí na celom území SK a doručenie je do 24 hodín. Z ceny prepravy bude odrátana zľava vo výške

Pick&Return Service / Vyzdvihnutie & Spätné doručenie
GLS z poverenia zmluvného partnera na určenom mieste preberie balík a doručí ho na Slovensku späť poverovateľovi.

Pick&Ship Service / Vyzdvihnutie & Doručenie
GLS z poverenia zmluvného partnera na určenom mieste preberie balík a doručí ho na Slovensku na udanú adresu.

DeliveryAtWork Service / Doručenie do práce
Služba určená špeciálne pre B2B klientov. GLS doručí balík s touto doplnkovou službou nielen na určenú adresu príjemcu, ale dokonca priamo na konkrétne pracovisko zvoleného príjemcu (konkrétne oddelenie, kancelária, sklad, prevádzka a pod.)

Saturday Service / Sobotné doručenie
GLS doručí balíky aj v sobotu do vybraných miest na Slovensku (jedná sa väčšinou o lokality miest, v ktorých má GLS depo – pre bližšie informácie kontaktujte obchodné oddelenie spoločnosti GLS).

AddOnInsurance Service / Pripoistenie balíkov
Pri hodnote tovaru nad 331,94 € je možné uzatvoriť zvlásť. Poplatok za službu a výšku zodpovednosti za škodu nájdete vo „Všeobecných poistných podmienkach“.

Exchange Service / Výmena balíkov
GLS výmenou za doručený balík vyzdvihne (na Slovensku a v Maďarsku) a doručí iný balík odosielateľovi, ktorý sa nachádza u adresáta.

LateColletion Service / Neskoré vyzdvihnutie
V prípade objednania služby GLS zabezpečí pravidelné vyzdvihovanie balíkov mimo pracovnej doby, pričom využitie služby je viazané na prepravu vopred určeného množstva balíkov.

DocumentReturn Service / Vrátenie dokumentov
Riešenie pre prípady, ak je potrebné adresátom potvrdiť dokument, ktorý sprevádza balík, a doručiť ho späť odosielateľovi.

Standby Service / Vyzdvihnutie príjemcom
Adresát si môže prevziať balík v depe na základe predchádzajúcej dohody. Kontakty na depá sú na našej webovej stránke alebo sa môžete informovať cez zákaznícke oddelenie.

DayDefinite Service / Doručenie v stanovený deň
V prípade objednania služby si môže odosielateľ vopred zvoliť deň, kedy GLS doručí balík adresátovi v rámci 5 pracovných dní po jeho podaní.

ScheduledDelivery Service / Časovo vymedzené doručenie
V prípade objednania služby môže odosielateľ požiadať (iba v mestách vybavených depami GLS) o doručenie balíka vo vopred určenom dvojhodinovom časovom intervale medzi 8:00 a 20:00 hod.

AddresseeOnly Service / Doporučený balík
V prípade objednania služby môže odosielateľ určiť osobu, ktorá prevezme balík.

ExpressParcel Service / Express balík
Garantované doručenie do 12 hodiny (len v určených sídlach).

Povedali o nás

S GLS spolupracujeme dlhodobo už niekoľko rokov, presvedčila nás kvalita doručenia v každom období, aj v období pred Vianocami, keď kuriérske spoločnosti mávajú najväčší nápor zásielok. Široká paleta služieb nám pomáha riešiť aj zvozy od zákazníkov a ponúkajú nám flexibilitu v doručovaní aj vyzdvihovaní zásielok na Slovensku aj v zahraničí.

Mgr. Ľuboš Baran, pilulka.sk

Vďaka GLS Slovakia sa nám zvýšilo pozitívne povedomie u našich zákazníkov. Som rád za komunikáciu a vždy promptne vyriešené otázky.

Určite odporúčam spoločnosť GLS ako partnera všetkým e-shoperom v oblasti logistiky. Ak chcete prosperovať, GLS je správna voľba.

Kabelky Výpredaj

GLS je profesionálna spoločnosť, ktorá má pre svojich klientov množstvo výhod. Rovnaká IT integrácia vo všetkých krajinách umožňuje jednoduchý rozvoj na mnohých trhoch. Kvalita je definitívne zaručená. Komunikácia je rýchla a transparentná. Naši klienti sú radi, že spolupracujeme s GLS.

Michal Prochownik

Sme vďační za spoluprácu s GLS, vždy nám spoľahlivo doručia balík k zákazníkovi. Zároveň sa tešíme nízkemu počtu reklamácií.

ORIN Slovakia

Ak začnete podnikať v online priestore ako e-shop, tak v prvom rade chcete voliť ako svojich partnerov firmy s tradíciou, aby zabezpečili bezpečnosť a úplnosť doručovaných zásielok.
GLS je firmou, ktorá sa opiera o výsledky a vie ponúknuť kvalitné služby presahujúce stredoeurópske hranice, čo je pre nás ako expandujúcu spoločnosť vysoko dôležité.

Boris Gogola, CEO TAKOY.sk

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585